VI ERBJUDER FÖLJANDE

KOST- OCH HÄLSOSAMTAL
ENSKILT

Är för dig som längtar efter ett mer hållbart liv. Du får hjälp att reflektera, finna lösningar och hitta strategier som fungerar för dig personligen. Vi kommer att ha ett holistiskt perspektiv där vi berör många områden i ditt liv, även hur din omgivning uppfattar dig, för att få en tydligare bild av vad just du behöver fokusera på.

 

Antalet träffar bestämmer vi tillsammans i slutet av första träffen. Du avgör om du tyckte att det räckte med ett samtal eller om du har behov av att ha stödsamtal under tiden du jobbar med din livsstilsförändring. Du får hjälp att formulera mål och lägga upp strategier och delmål för att nå dit du vill.

En träff är cirka 60 minuter. 

KOSTNAD

300 kr första samtal
600 kr följande samtal

KOST- OCH HÄLSOSAMTAL
GRUPP

Detta passar dig som gärna vill dela och lyssna till andras erfarenheter. Genom det respektfulla delandet och lyssnandet finner vi våra egna reflektioner, lösningar och strategier för ett mer holistiskt och hållbart liv. 

Du kan visa intresse som enskild eller så är ni redan en grupp (5-7 personer) som vill göra detta tillsammans.

 

Under ett år träffas vi sammanlagt ca 13 gånger, där vi samtalar, delar, lyssnar till varandra och berör olika områden i våra liv. Vi formulerar mål och delmål som vi hela tiden följer upp.

Gruppsamtalen varierar i längd mellan en till två timmar.


KOSTNAD

2 600 kr/pers
13 tillfällen under 1 år

KOST- OCH HÄLSOSAMTAL
FÖRETAG

För dig som vill främja dina anställdas hälsa och eventuella behov av livsstilsförändring. Både enskilda samtal och samtal i grupp.

Vi bestämmer upplägg tillsammans utifrån era behov.
 

DESSUTOM
ERBJUDER VI

DANSTRÄNING MED FÖRÄLDRAR OCH
BARN

Idén till detta träningspass kom ur erfarenheten av hur svårt det kan vara att få ihop livspusslet när både barn och föräldrar ska ha möjlighet att leva ett rörelserikt liv och även få tid att umgås och äta middag ihop.

Jag älskar att dansa och den glädjen hoppas jag kunna förmedla både till barnen och föräldrarna.

Fokuset ligger på att både barn och förälder är aktiva. Önskar ditt barn vara med och dansa men du själv känner att det inte passar dig så kan du istället välja att promenera eller springa undertiden danspasset pågår. Passet är öppet för alla åldrar.


 

TERMINSKOSTNAD

250 kr/barn
500 kr/föräldrar
15 tillfällen per termin

ORA ET LABORA...

är latin och betyder "Bed och arbeta”. En devis hämtad ur klostertraditionen.

A
tt ständig hålla liv i en kärleksfull och respektfull dialog med livet självt. Det liv som pågår just nu, denna dag.

Att varje ny dag aktivt vara öppen för att ta emot det som ges och svara med det jag är och har. 

Riktningen i dialogen är alltid mot ”den andre” till en större helhet. Min egen hälsa är starkt förbunden med mina medmänniskor och naturen och miljön jag lever i.

Kontakt: Ingrid Eriksson
Telefon:
070-266 23 41
E-post: ingrid@oraetlabora.se
instagram: oraetlaboraladugårdsvik